Първа световна конференция по биопчеларство

Go down

Първа световна конференция по биопчеларство

Писане  Admin on Пон Апр 11, 2011 4:31 am

Първа световна конференция по биопчеларство ,
Стефан Богданов, Димо Димов и Александър Георгиев

Нека пчеларя следва препоръките на Буда,
адаптирани в смисъл за пчеларя -
Нека пчеларя мъдрец
Живее природосъобразно с пчелите си,
Следвайте техния пример -
те събират нектара на цветята
без да им навреждат

Буда 483-563 пр. н. е.

Повече от 120 пчелари и учени от 30 страни присъстваха на първата си по рода конференция в света през август 2010 г. В Слънчев Бряг. Повечето от учасниците бяха от Европа, но имаше и участници от Северна и Южна Америка и Африка. Конференцията с 42 устни доклада и 24 представени постери продължи 3 дни. В следобедните часове, бяха обсъден подробно темите на конференцията. Представяме тук основните приноси и заключения.

БИОПЧЕЛАРСТВОТО ДНЕС
Биопчеларството е сравнително нов клон. Целта е да се щадят природните ресурси, пчелите да се гледат възможно по близко до природата и да се произвеждат продукти с високо качество. В ЕС биопчеларството започна с Директивата 2092 от 1991. Тя бе заменена с две нови директиви през 2007 (834/2007) и 2008 г. (889/2008). Тези директиви са имплементирани от членовете на ЕС с национални наредби. Наред с това много европейски и неевропейски страни са разработили свои реглементи по биопчеларство. Има национални (напр. Биоланд в Германия) и супранационални организации като Деметър със собствени стандартил

Европа
ЕС: Как стоят нещата с биопчеларството в различните страни? Биопчеларството е в най различен стадий. Биопчеларите са 0,1 до 13%, средно 1,5% от всички пчелари. Най много биопчелари има в Италия, с 13% от пчеларите, в повечето страни, цифрата е около един процени или по-малко. Процентът на сертифицирани пчелни семейство е по-високо: от 0,2 до 8%, средно 3%. Италия с 8% заема първото място, следвана от Румъния с 7,7% и България с 6,5%. Обяснението: биопчеларя притежава средно, 130 кошера а конвенционалния само 23. Във водещите страни като Италия, Румъния и България, 13 до 15% от произведения мед е биологически. Причините за големи разлики в различните страни от ЕС все още не са разследвани. Очевидно е, че някои страни предлагат благоприятни условия за развитието на биопчеларството от други.
Извън ЕС: С изключение на Република Македония където 20% от кошерите са сертифицирани (!!) в Русия, Украйна, Молдоваи Грузия биопчеларството е в зародиш.

Извъневропейски държави
Бразилия е може би най-големият производител на биологичен мед. Значителна част от общото производство от 40 000 тона мед е биологичен. Големи фирми като Cearapi, Minamel, Novomel и Apiduoro предлагат предимно биологичен мед. Липсват официални данни но произведения биомед, то е около няколко хиляди тона годишно. Аржентина и Мексико, произвежда 1279, респ 1150 биологичен мед годишно, което е само малка част от общото производство на мед. Интересът към биопчеларството в тези страни е голямо, защото има добър пласмент на биологичен мед на световния пазар.

Европейският пазар на биологичен мед
В по-развитите и богати северни и средноевропейски страни, биологичен мед има добър пазар, той там преди всичко се внася, защото месния био мед не достига. В Германия, според www.organic-bio.com има регистрирани 420 фирми от 54 страни за търговия с биологичен мед. Италия е европейски лидер със 117 дружества. В Германия, с най-големият пазар на мед в Европа, биологичен мед е около 5% от общия мед на пазара, особено популярен е монофлорния мед. Цените на биологичния полифлорен мед в големите търговски вериги в Германия са сравнително ниски, минималните са 5-6 € на килограм, докато за монофлорния мед тя е по висока, акациевия унгарски биомед на специализираната за био мед фирма Алос струва 25 евро килото.

Биопчеларството в България


ГЛАВНИТЕ РЕФЕРАТИ ПО ТЕМИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Устойчиво пчеларството в развиващите се страни
Никола Брадбеър, Великобритания, направи преглед на устойчивото пчеларство в Африка. Тук е единственото място в света, където все още има непокътнати естествени популации на медоносни пчели, в естествена и, девствена природа. Пчелите живеят така както биха живели и без пчелар, намесата на пчеларя е минимална. Този вид пчаларство отговаря на природния инстинкт на пчелите. Пчеланя използва местни, неселекционирани пчели, които са естествено мобилни тъй като голяма част от тях се роят и се местат търсейки нови ресурси. Този вид пчеларство осигурява по-голямо генетично разнообразие на пчелата. Кошери са предимно "примитивни", направени от евтини естествени материли. Кошерите са поставят на много различни места и много от тях не са винаги населени с пчели. Пчеларя не ги храни със захар и им оставя достатъчно мед. Химикали не се се използват в пчелина а пчелните болести не създават проблеми защото пчелите са резистентни. Недостатъците на този вид пчеларство е: Медната реколта трудоемка, реколтите често малки а пчелите понякога са убивани при медосбора.
Ребека Хауърд, Камерун, описа първият сертифициран биопчелин в Африка, Ръководеща Надежда (www.guidinghope.com). Този кооператив иска да изнася продукцията си в Европа. Около 800 пчелари с кошери от традиционни местни материали отглеждат пчелите си в заобикалящите савани с площ от 25 000 кв. км, където има дребно земеделие и пасища.
Салвадор Гарибей, FiBL, Швейцария, описва биопчеларството в Мексико. Мексико разполага с отлични условия за биологично производство на мед, с висока степен на биологично разнообразие на растения и животни. Освен европейски пчели има и африканизирани такива, които са резистентни срещу болести по пчелите. и не изискват лечение. Произвеждат се около 1150 тона на сертифицирани биологични мед, което прави около 5% от износа на мед.

Мениджмънт на пчелина и борба против пчелни болести
Ингемар Фриз, Швеция, в първана си лекция даде обзор по тези теми. Важни фактори са - добро място за пчелина, отглеждане на силни семейства, използвуване на пчели са адаптирани към местните условия, използването на нетоксични и естествени средства за борба против болестита. Селекцията на резистентни пчели трябва да бъде в центъра на дейността.
Във втората си лекция Др Фриз подчерта връзката на пчелната епидемология с устойчивото пчеларството. Използвайки примера на поведението на американския гнилец, той показва факторита за вирулентността на патогенните микроорганизми на АГ. Има разлика между вертикално (при разможението на пчелите) и хоризонтално предаване на патогенните микроорганизми (между пчелните семейства). При вертикалното разножаване на бацилите се селекционират по невирулентни микрооргаризми, докато при хоризонталното им размножаване се селекционират по агресивни патогени. В съвременното пчеларство патогените се размножават хоризонтално, докато вертикалното им размножаване се инхибира чрез спиране на роенето. В модерната практика на пчеларството се селекционират по-вирулентни патогени, отколкото в естественото и устойчиво такова. Така се обяснява защо естествените популации на пчелите в Африка ще се справят по-добре с патогените.
Гюнтер Фридман, Германия, говори за неговия 15-годишен опит като професионален Деметър пчелар. Главните точки са отглеждането на пчели-майки чрез естествени рояци и използуването на естествени образувани пити (без основи), поне в плодника.. Реколтата на пчелен мед е около 30% по-ниска, отколкото при конвенционалното пчеларство. Производството е екстензивно, пчелите и майките са по жизнени и по здрави. .
Жил Ратиа, председател на Apimondia, Франция, говори за загубите на семейства и органични стандарти. От опита си натрутан при посещения на пчелини в целия свят той изброява няколко основни фактора, които предизвикват загуби на семейства: пестициди и други замърсители, Varroa и други заболявания по пчелите, пчелен фураж, влиянието на околната среда (например, излъчване на електромагнитни вълни), неправилен мениджмент на пчелина, климатични промени, и най-накрая взаимодействие между различните фактори. Само с комбинация от екологични икономика и селското стопанство заедно с биопчеларство могат да се решат проблемите и и да се избегнат загубите на пчелни семейства.

Пчелните продукти и замърсяването им
Основите по този въпрос са публикувани и в България виж брошура «Източници на замърсяването и влиянието им върху качеството на пчелните продукти», Стефан Богданов, Антон Имдорф и Цеко Иванов, 2002
Клаус Валнер, Германия обясни ролята на околната среда за замърсяването на пчелните продукти. Това влияние е свързано с качеството на околната среда. В някои развити страни индустриалните стандарти са достатъчно строги и тя не играе важна роля. В тези страни в селското стопанство се използвува интегрирана борба против вредителите, свързана с минимално използване на химикали. С оглед на тези факти разликата между традиционно и биологично произведени пчелни продукти е малка. За тези страни по важни са защитана на околната среда и развитието на биоразнообразието. В други, главно развиващи се страни, обаче, има повече замърсяване с на пестициди, тежки метали и други.
Стефан Богданов дава обзор върху ролята на пчеларската практика. Най-големият проблем са персистентните синтетитични акарициди, които трябва да липсват във восъка на биопчелините. Правилното използване на нетоксични вещества като органични киселини и тимол гарантира перфектно качество на пчелните продукти. Важно е преходът от конвенционално към биопчеларство. Прехода от замърсени към чисти восъчни пити е е възможен за един пчелен сезон: изкуствени рояци на пчелните семейства се постяват в обгорени и очистени пчелни кошери на нови основи, изградени от чист восък. Преход за 2 години е възможен ако се подменят всяка година 5 основи от магазина и от плодника (Lodesani, 2008 г.).

Законодателство и сертифициране
Първата био директива на на ЕС бе 1804/91 през1991 година. След това страните на ЕС я имплементираха с национални наредби. Този регламент бе ревизиран и заменен с 834/2007 (основния регламент) и 889/2008 (разпоредби относно прилагането). При прилагането на Директивата на ЕС в различните страни се получават разлики: в страни като Германия, Швейцария и Австрия, интегрираното селскостопанското производство с минимална упопреба на пестициди се счита биосъвместимо, в други страни биопчеларството е възможно само в териториите с екстензивно използвуване са въинтензивно земеделие Страни в Източна Европа, например България и Румъния, където голяма част от територията е екстензивна или пустееща е подходяща. Освен това прилагането на директивата на ЕС в различните страни е различно. Някои страни като Италия, Румъния и България се създадат добри условия за биопчеларството, там броят на биологичните пчелни колонии е над 5% от всички кошери.
Обяснения за България
Улрих Брйокер Германия направи обзор на сертификационните практики. Има свръх национални (Директива на ЕС за всички страни от ЕС), в допълнение към националните имплементиращи регулативи, освен това има биореглементи на частни международни организации (Деметър) и национални като Βioland и BioSuisse. В целия свят има повече от 30 различни стандарти за биопчеларство. Един и същ мед може да отговаря на биостандартите на една страна но не и в друга. В някои страни биопчеларството е възможно поради съществуване на и биосъвместими материали и оборудване, а в други те липсват. Има различни географски и климатични условия, които изискват различни алтернативни методи за борба против пчелните болести. Качеството на биопчеларствот е свързано главно с качеството на неговот сертифициране. Само един специалист, който разбира добре пчеларската практика е добре квалифициран да прави сертифициране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биопчеларствот все още е в начален стадий. В повечето страни то е все още незначително в сравнение с конвенционалното пчеларството. Причините са различни: високи разходи, недостатъчна подкрепа от държавата, високи разходи за сертифициране, липса на пазар за реализация на продуктите на справедливи цени и т.н. Един от възможните подходи за увеличаване на размера на биопчеларстото е груповото сертифициране, което е възможно в България и Румъния. Коментар з Б

Първата конференция по биологично устойчиво пчеларство даде картина на настоящата ситуация на този все още пионерски отрасъл на пчеларството и разви идеи как то да се се развие в бъдеще. Държавите трябва да подпомогнан тази практика.:

Обобщение на конференцията са на разположение на уебсайта на конференцията: www.worldconferenceonorganicbeekeeping.com Всички презентации на конференция ще се публикуват на интернет страниците на Apimondia. FIBL Швейцария планира уебсайт на биопчеларството.
Следващата конференция ще се проведе в Мексико през 2012 година. Отговорен, Салвадор Гарибей, FIBL, salvador.garibay @ fibl.org


Снимки
Lotus.jpg
BeeOrganicallyConnected.jpg
African Beehives
Etc.


avatar
Admin
Admin

Брой мнения : 56
Join date : 05.05.2009

Вижте профила на потребителя http://www.pchelite.eu

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите